all 9 comments

[–]CottageSamuelSlovak 4 insightful - 2 fun4 insightful - 1 fun5 insightful - 2 fun -  (0 children)

Kinda expected, but still a shame.

[–]neomarxist_bullshitCzech 3 insightful - 2 fun3 insightful - 1 fun4 insightful - 2 fun -  (0 children)

F

[–]ZvezdaRussian 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (0 children)

Unfortunate :/

[–][deleted] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (4 children)

Zakaj?

[–]neomarxist_bullshitCzech 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (3 children)

what's that

[–][deleted] 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (2 children)

Proč?

[–]neomarxist_bullshitCzech 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (1 child)

aha, chápu :)

tentokrát jde o r/NewFor_Slavs, placení uklízeči usoudili že jde o evasion sub, což asi určitým způsobem byl

[–][deleted] 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (0 children)

Děkuji.

[–]opa007 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

F sadly it was just a matter of time