all 7 comments

[–]happysmash27 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (0 children)

Nu, ĝi daŭris ĝis nun, rapide kreskas, kaj se ĝi bezonos pli da serviloj, mi entuziasme helpos per miaj serviloj, do ĝi verŝajne ne malaparos dum longa tempo.

La kontrolo kaj kulturo de SaidIt plejparte estas bonege libera nun, sen cenzuro de ideoj kiel multaj rediteroj, sed ankaŭ ne kun multa malmetura interparoladaĉo kiel ĉe Voat.

[–]fred_red_beans 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (2 children)

El sitio es confiable. Como lo entiendo, hay alternativas disponibles si el sitio deja de funcionar.

Redaktu - en esperanto: La retejo estas fidinda. Kiel mi komprenas ĝin, ekzistas alternativaj haveblaj se la retejo ĉesas funkcii.

[–]happysmash27 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (1 child)

Uh…

Este mensaje no es en español, pero es en Esperanto!

This post isn't in Spanish, but is in Esperanto!

Ĉi tiu afiŝo ne estas en la hispana, sed en Esperanto!

[–]fred_red_beans 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (0 children)

Mi pardonpetas pro mia nescio. Mi estas nur anglalingva uzanto de Google, sed interesas paroli kun aliaj homoj de aliaj lokoj, kiuj parolas malsamajn lingvojn.

Esperanto estas nova por mi, sed la koncepto pri havi lingvan lingvon estas interesa.

[–]roc 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Mi esperas, ke baldaŭ aperos iom pli bona poŝtelefona apo por ĝi, sed la ideo ŝajnas jam interesa.

Mi volonte helpos vivigi tiun ĉi sediteron kaj aperigi ĝin ĉefpaĝe!

[–]regretdefeat 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Mi bedaŭras, ke mi ne sciis tion. Kvankam mi uzas Guglon nur en la angla, estas amuze paroli kun homoj el aliaj lokoj, kiuj parolas aliajn lingvojn. gorilla tag

[–]tommison1 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Tio ŝajnas esti malfermita demando pri la ebleco ke io malaperos aŭ ne plu ĉeestis post mallonga tempodaŭro. slope game