all 1 comments

[–][deleted] 1 insightful - 2 fun1 insightful - 1 fun2 insightful - 2 fun -  (0 children)

AH tog gevonden waarom t Trui heet https://nl.wikipedia.org/wiki/Trui_(wielrennen) maar wel raar want de 1e Gele Trui was tog echt een T-shirt en geen Trui.......nu nog een plaatje van wielrenner in een Trui vinden, zou r moeten zijn...pf FACK Jersey betekent dus ook Trui, ook raar want mijn NFL Jersey is tog echt GEEN trui.....gelukkig